Klinkerhaus Villa Bochum

Villa Bochum

Architektur:

Tor 5 Architekten, Bochum


Klinker:

Java BU+FU
ModF (290x90x52 mm)

 
zum Seitenanfang