UDFORMNING MED BÆREEVNE

Kreativitet, fleksibilitet og god økonomi

Klinkerelementer åbner op for et stort spektrum af udformningsmuligheder inden for moderne facadearkitektur. Komplicerede byggeelementer såsom buer, horisontalt krummede bygningselementer, understopninger over store spændvidder og også udsmykninger, facadeoverliggere, vindueskonsoller, færdige trapper samt selv byggeri af store elementer kan realiseres konstruktivt.

Planlæggeren kan give fantasien frit løb i forhold til håndværksmæssigt byggeri af murværk – også ud fra et økonomisk synspunkt. Det som tidligere kun var muligt via en masse tid og løn, løses i dag rationelt og billigt med klinkerelementet. Grundlaget for dette er en individuel fremstilling parallelt til byggeriet og præcist efter planlæggerens målsætninger.

 

De anvendte klinker stammer alle fra samme brænding som for det omgivende murværk og fuges først med ved byggeriet. Således fuges hvert enkelt færdige element ind uden overgange i bygningens karakteristiske udseende. 

Fra idé til færdiggørelse

 

Omsæt dine konstruktive og kreative fantasier til arkitektonisk realitet. Klinkerelementer åbner utallige muligheder for planlæggeren, og det endda under hensyn til de finansielle spillerum. Klinkerfabrikken Hagemeister arbejder i partnerskab med specialister inden for elementer i samtlige regioner i Tyskland og Europa.

Dette team af teknikere medvirker sammen med vores faglige rådgivere inden for klinker allerede ved planlægningen og fastsættelsen af detaljerne. Med deres arkitektoniske ambitioner for øje, finder vores eksperter en fuldt planlagt og anvendelig løsning, og det i et tilpasset forhold mellem pris og ydelse i topkvalitet.

Klinker af højeste kvalitet indgår så i den præcise, ”tørre” og fuldt planlagte produktion parallelt med byggepladsforløbet. Elementerne eleveres efter behov og garanterer dermed korte byggevarigheder. Vi rådgiver dig gerne – naturligvis allerede i planlægnings- og projekteringsfasen.

page top Mein Merkzettel