SVAGE TONER

Lyd – den daglige ledsager

Ethvert levende væsen udsættes dagligt for en uundgåelig lydkulisse af naturlig såvel som kunstig oprindelse i sine omgivelser. Lige så bredt favnende er fornemmelsen, som strækker sig fra behagelig, blide toner til generende, smertefuld larm. Lyd har altså en enorm indflydelse på det subjektive velbefindende.

Og lige præcis i sammenhæng med den kraftige fortætning af vores leveområde stiger kravene til akustisk optimeret udformning af samfærdselsårer, lokaler og pladser. Trinlyd og luftbåren lyd skal således reguleres, og generende larm skal dæmpes samt absorberes. 

Umspannstation Middelharnis ZOB Witten Schallschutzwände Hofheim Schallschutzbauten Münster Schallschutzwand Wettringen Schulzentrum Ochtrup

Svage toner - akustikklinker

Hagemeisters akustikklinker af brændt ler egner sig grundet deres materialeegenskaber rigtig godt til opgaven med støjdæmpning og forebyggelse af lydbølgerefleksioner. Ifølge ZTV-Lsw 88 attesteres klinkerkonstruktionerne alt efter type til værdier på over 10 db.

Følgelig er den højt lyddæmpende virkning fra Hagemeisters akustikklinker påvist gennem uafhængige tests af lydabsorption. Arkitekterne og planlæggerne tilbydes med akustikklinker fra Nottuln en udformningsmæssigt kræsen, bestandig, rent naturlig og værdifuld løsning til den brede opgaveformulering inden for støjreduktion:

Høj lydabsorption

Naturlig skønhed

Udformningsmæssig alsidighed

Langtidsholdbar kvalitet

Formater

[Translate to Dänisch:] Horizontallochung Schräglochung
240x115x113 mm 240x115x113 mm
240x115x90 mm 240x115x90 mm
240x115x71 mm  
240x115x52 mm  
240x240x113 mm 240x240x113 mm
240x240x90 mm 240x240x90 mm

Konstruktion

HORIZONTALE LOCHUNG
(meist im Innenbereich)
SCHRÄGE LOCHUNG
(meist im Außenbereich)
A. Rohbau oder tragende Wand
B. Luftschicht (ca. 2 cm)
C. Dämmstoff-Matte (mind. 4 cm)
D. Hagemeister-Akustik-Klinker (9,0 cm ; 11,3 cm je nach Konstruktion)
E. Verankerung mit Abstandhalter für

 

Vægge med akustikklinker anvendes såvel udendørs som indendørs. Ofte formures foran en eksisterende væg (murværk eller beton). Hvis man begynder ved den eksisterende væg, anbefales de skitserede vægkonstruktioner ved siden af.

 

Versionen af Hagemeisters akustikklinker med skråt hul blev udviklet specielt til udendørsområdet. Den opfylder til fulde kravene i ZTV-Lsw 88 om at muliggøre afløb af muligt regnvand. Således beskyttes isoleringen mod gennemfugtning og tilsmudsning.

 

Akustikklinkerne med skråt hul skal opmures således, at hullerne falder udad. Placeringen af og beskaffenheden på isoleringsmåtten har en enorm betydning for funktionen på den akustiske væg. Alt efter påkrævet lydabsorptionsgrad skal isoleringsmaterialet have en tykkelse på 90-150 kg/m³ og være kacheret med en fiberdug. Måtten skal være vandafvisende og skal monteres således, et man garanterer et let tryk til klinkervæggen.

 

Den akustiske klinkervæg er en facadeskalmur, og dermed udføres forankringen i henhold til DIN 1.053. I udendørsområder skal man anvende forankringer af rustfrit stål.

zum Seitenanfang