Vormstenen voor vleermuizen en vogels

10.06.2020 Hagemeister introduceert gepatenteerde nestbakstenen

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd door de Wet natuurbescherming. De gepatenteerde nestbakstenen van Hagemeister bieden deze kwetsbare dieren op maat gesneden onderdak in de spouwmuur. De vormstenen voegen zich naadloos in gemetselde gevels. De duurzame nest- en broedvoorzieningen van Hagemeister kunnen worden toegepast in nieuwbouwprojecten en renovaties. Ook voor diverse vogelsoorten ontwikkelde Hagemeister neststenen op maat.

Baksteenfabrikant Hagemeister heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Denk bijvoorbeeld aan de energieklinker, de baksteen die Hagemeister ontwikkelde om de in gemetselde gevels opgeslagen zonnewarmte efficiënt te benutten als duurzame energie voor woningen en utiliteitsgebouwen.

Bij het MVO van Hagemeister hoort ook de bescherming van natuur en milieu. Om die reden ontwikkelde de baksteenfabrikant uit Nottuln een serie van zes nestbakstenen voor vleermuizen en vogels. De gepatenteerde vormstenen bieden een verblijfplaats annex broedgelegenheid in de spouwmuur. De voorzieningen zijn op maat ontworpen voor specifieke vogelsoorten (onder meer gierzwaluw en huiszwaluw, mussen, mezen, winterkoning) en vleermuizen (dwergvleermuis, laatvlieger, grijze grootoorvleermuis en grootoorvleermuis). Dat maatwerk uit zich in de zeer uiteenlopende verschijningsvorm van de verschillende neststenen.

Hagemeister ontwikkelde de nest- en broedvoorzieningen als integraal deel van de gevel; de nestkasten zijn onderdeel van een vormsteen die in sommige gevallen is opgebouwd uit verschillende 'gemetselde' stenen. Dat onderscheidt de nestkasten van Hagemeister van exemplaren uit beton of kunststof die extern aan een façade worden aangebracht. De uitvoering in baksteen garandeert de duurzaamheid van de natuurvriendelijke vormstenen van Hagemeister.

Hagemeister ontwikkelde de neststenen in samenwerking met vertegenwoordigers van diverse Duitse natuurbeschermingsorganisaties, waaronder de NABU, met ornitologen en vleermuisdeskundigen. Zo zijn de vierkante vleermuisstenen aan de binnenzijde bijvoorbeeld voorzien van een tweedeling uit cederhout, voor meer hechtoppervlak voor de vleermuizen. Inmiddels heeft Hagemeister ook een modulair systeem om de nestkasten voor vleermuizen te schakelen; bij een functie als kraamverblijf is relatief veel ruimte nodig.

Hagemeister levert de neststenen in iedere gewenste baksteensortering. De bijzondere vormstenen worden in Nottuln bij voldoende projectgrootte op maat vervaardigd, zonder begrenzingen wat betreft kleur, oppervlaktetextuur of baksteenformaat.

Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn in Nederland wettelijk beschermd door de Wet natuurbescherming. In het Bouwbesluit zijn sinds 2012 gevelopeningen groter dan één centimeter toegestaan om deze kwetsbare dieren toegang te geven tot verblijfplaatsen in de spouwmuur. Binnen BREEAM vergaart men punten voor het aanbrengen van diervriendelijke voorzieningen als deze.

De bescherming van kwetsbare dieren en het integreren van bijzondere diersoorten in stedelijke en bebouwde omgevingen resulteert niet alleen in een verrijking van de leefomgeving. Het biedt ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten en bouwers ook de mogelijkheid om bij te dragen aan de natuurwaarden en biodiversiteit van een locatie of gebied.

nieuwslijst

Top van de pagina