Vormgeving met draagkracht

Creatief, flexibel en economisch

Prefab gemetselde elementen bieden een heel spectrum aan vormgevingsmogelijkheden voor de moderne gevelarchitectuur. Complexe bouwdelen zoals bogen, horizontaal gekromde elementen, grote overspanningen en ook sierbouwdelen, rollagen, vensterconsoles, prefab trappen en grote bouwelementen zijn constructief te realiseren.

Meer dan in de ambachtelijke bouw, kan de ontwerper zijn ideeën de vrije loop laten - ook in economisch opzicht. Wat vroeger slechts met grote investeringen in tijd en arbeid mogelijk was, wordt vandaag de dag met prefab metselwerk elementen rationeel en voordelig opgelost. De basis daarvoor is individueel maatwerk, parallel aan de bouw gerealiseerd en dat exact volgens de aanwijzingen van de bouwer.

De gebruikte bakstenen stammen alle uit dezelfde productiegang als de stenen voor het andere metselwerk en worden pas op de bouwplaats meegevoegd. Zo past ieder prefab element naadloos in het karaktieristieke uiterlijk van een gebouw.

Van idee tot realisatie

Zet uw constructieve en creatieve fantasie om in gebouwde werkelijkheid. Prefab baksteenelementen bieden bouwers en ontwerpers ontelbare mogelijkheden en dat met oog voor de financiële speelruimte. Baksteenproducent Hagemeister werkt als partner samen met prefabspecialisten in alle regio's van Duitsland en Europa.

Dit team van technici werkt al in de ontwerpfase en bij het vastleggen van de details samen met onze baksteenadviseurs. Met uw architectonische ambities voor ogen, vinden onze experts een praktisch toepasbare oplossing en dit voor een passende prijs-/ kwaliteitsverhouding en van de allerhoogste kwaliteit.

De allerhoogwaardigste bakstenen gaan dan in een nauwkeurige, "droge" en goed te plannen productie, parallel aan de uitvoering op de bouwplaats. De aanlevering van de prefab delen wordt afgestemd op de voortgang op de bouwplaats en zo zijn korte bouwtijden gegarandeerd. Wij adviseren u graag – uiteraard al in de plannings- en projectfase.

Top van de pagina